Slovak Prayers 

For those who might have forgotten them and for those who enjoy saying them.

Click here for the Sorrowful Mysteries

 

Click here for A Prayer to Our Mother of Sorrows (Seven Dolors), the patroness of Slovakia.

 

Rosary in Slovak

Znamenie sv. Krížom- The Sign of the Cross

 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

 

 

Modlitba Pána - Our Father.

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach; posväť sa meno Tvoje; príd‘ kráľovstvo Tvoje; bud´ vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes; a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojím vinníkom, a neuvod´ nás do pokušenia; ale zbav nás od zlého. (Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.) Amen

 

 

Anjelské pozdravenie - Hail Mary.

 

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen  

 

 

Sorrowful Mysteries of the Holy Rosary

 When the rosary was said in Slovak the mystery was mention within the Hail Mary, example below:  

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý pre nás krvou sa potil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Sorrowful Mysteries

                    

1st Boľastné Tajomstvo Ktorý pre nás krvou sa potil.
2nd Boľastné Tajomstvo  Ktorý pre nás bičovaný bol.
3rd Boľastné Tajomstvo   Ktorý pre nás trnim korunovaný bol.
4th Boľastné Tajomstvo  Ktorý pre nás križ niesol.
5th Boľastné Tajomstvo ktorý pre nás ukrižovaný bol.

 

 

Chváloslovie - Glory be.

 

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.  

 

 

Fatimská Modlitba - Fatima Prayer

 

O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived’ do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

 

Zdravas’ Kraľovna - Hail Holy Queen

Zdravas’ Kráľovná, Matka milosrdenstva; život nás i sladkosť a nádej naša, zdravas’! K tebe voláme, hriešni synovia evy, v tomto sľz údolí stenajúci, plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči. A nám Ježiša, ktory je požehnaný plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž. O, milostivá a nad všetky pobožná. O, presladká Panna, Matka Božia, Mária. V: Oroduj za nás Kráľovná posvätného ruženca. R: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

 

Slovak Prayer Books may be purchased from Jankola Library and Slovak Museum, Villa Sacred Heart, Danville PA 17821-1698. Tele. No. 570-275-5606