Slovak Prayers 

For those who might have forgotten them and for those who enjoy saying them.

Click here for the Glorious Mysteries

Rosary in Slovak

Znamenie sv. Krížom- The Sign of the Cross

 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

 

 

Modlitba Pána - Our Father.

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach; posväť sa meno Tvoje; príd‘ kráľovstvo Tvoje; bud´ vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes; a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojím vinníkom, a neuvod´ nás do pokušenia; ale zbav nás od zlého. (Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.) Amen

 

 

Anjelské pozdravenie - Hail Mary.

 

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen  

 

Glorious Mysteries of the Holy Rosary in Slovak

When the rosary was said in Slovak, the mystery was mention within the Hail Mary for example below:

 Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý z mrtvych vstal. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Glorious Mysteries

                    

1st  Slávnostné Tajomstvo    Ktorý  z mrtvych vstal.
2nd Slávnostné Tajomstvo    Ktorý na nebe vstúpil.
3rd  Slávnostné Tajomstvo  

 Ktorý Ducha Svätého solal.

4th  Slávnostné Tajomstvo    Ktorý ťa Panno do neba vzal.
5th  Slávnostné Tajomstvo    Ktorý ťa Panno v nebi korunoval.

Chváloslovie - Glory be.

 

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.  

 

 

Fatimská Modlitba - Fatima Prayer

 

O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived’ do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

 

Zdravas’ Kraľovna - Hail Holy Queen

Zdravas’ Kráľovná, Matka milosrdenstva; život nás i sladkosť a nádej naša, zdravas’! K tebe voláme, hriešni synovia evy, v tomto sľz údolí stenajúci, plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči. A nám Ježiša, ktory je požehnaný plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž. O, milostivá a nad všetky pobožná. O, presladká Panna, Matka Božia, Mária. V: Oroduj za nás Kráľovná posvätného ruženca. R: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

 

Slovak Prayer Books may be purchased from Jankola Library and Slovak Museum, Villa Sacred Heart, Danville PA 17821-1698. Tele. No. 570-275-5606