Slovak Prayers 

For those who might have forgotten them and for those who enjoy saying them.

Click here for the Joyful Mysteries

Rosary in Slovak

Znamenie sv. Krížom- The Sign of the Cross

 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

 

 

Modlitba Pána - Our Father.

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach; posväť sa meno Tvoje; príd‘ kráľovstvo Tvoje; bud´ vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes; a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojím vinníkom, a neuvod´ nás do pokušenia; ale zbav nás od zlého. (Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva naveky.) Amen

 

 

Anjelské pozdravenie - Hail Mary.

 

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen  

 

Joyful Mysteries of the Holy Rosary in Slovak

When the rosary was said in Slovak, the mystery was mention within the Hail Mary for example below:

 Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý z mrtvych vstal. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Joyful Mysteries

                      

1st  Tajomstvo Radostného   Ktorého si, Panna z Ducha Svätého počala.
2nd Tajomstvo Radostného   Ktorého si, Panna pri návšteve Alžabety v živote nosila.
3rd Tajomstvo Radostného

 Ktorého si, Panna v Betleheme porodila.

4th  Tajomstvo Radostného  Ktorého si, Panna v chráme obetovala.
5th  Tajomstvo Radostného  Ktorého si, Panna v chráme obetovala.

Chváloslovie - Glory be.

 

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.  

 

 

Fatimská Modlitba - Fatima Prayer

 

O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived’ do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.

 

Zdravas’ Kraľovna - Hail Holy Queen

Zdravas’ Kráľovná, Matka milosrdenstva; život nás i sladkosť a nádej naša, zdravas’! K tebe voláme, hriešni synovia evy, v tomto sľz údolí stenajúci, plačúci. A preto teda, Orodovnica naša, obráť k nám tie svoje premilosrdné oči. A nám Ježiša, ktory je požehnaný plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž. O, milostivá a nad všetky pobožná. O, presladká Panna, Matka Božia, Mária. V: Oroduj za nás Kráľovná posvätného ruženca. R: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

 

Slovak Prayer Books may be purchased from Jankola Library and Slovak Museum, Villa Sacred Heart, Danville PA 17821-1698. Tele. No. 570-275-5606